Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Develoopin verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Develooppi Oy
Osoite: Develooppi Oy, Yrittäjätalo Kööri, Antinkatu 5, 28100 Pori

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Develoopin verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Develoopin verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Develoopin omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Tytti Laine, Develooppi Oy, Yrittäjätalo Kööri, Antinkatu 5, 28100 Pori

 

DEVELOOPIN YLEISET OSALLISTUMIS- JA KILPAILUSÄÄNNÖT JA -EHDOT

 1. Pääsy kaikkiin Develoopin kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä
 2. Develoopin tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu
 3. Develooppi toimittaa kaikki tuote- ja tavarapalkinnot Suomen Postin kautta tai sähköisesti, ellei toisin ilmoiteta.
 4. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi.
 5. Develooppi maksaa kaikista raha- ja tuotepalkinnoista palkintoverot, ellei toisin ilmoiteta.
 6. Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä voi olla vaikka VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena.
 7. Develoopin työntekijät eivät saa osallistua tai voittaa palkintoja.
 8. Jos käyttäjä voittaa palkinnoksi matkan, vastaa hän itse vakuutuksistaan ja muista asioista. Develooppi tarjoaa yleensä vain esimerkiksi lentoliput ja hotelliyöpymisen. Muista kuluista sovitaan/ilmoitetaan aina erikseen.
 9. Develoopilla  on lupa käyttää voittajan nimeä esimerkiksi kilpailun jälkimarkkinoinnissa.
 10. Develooppi kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä.
 11. Develoopin verkkosivuilla olevaan kilpailuun voi osallistua useaan otteeseen. Mikäli kilpailun luonne ei vaadi tietoa, pelkästään yhteystietojen jättämisen, huomioidaan kilpailijalta vain yksi osallistuminen arvontaan. Myös helpoissa kyllä/ei -tyylisissä kilpailuissa noudatetaan samaa periaatetta. Poikkeuksista ilmoitetaan aina erikseen.
 12. Develooppi ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita.
 13. Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon.
 14. Develooppi ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu Develoopista riippumattomista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput.
 15. Develooppi pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina.
 16. Develooppi noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.

 

www.eduksi.fi   |   tiimi@eduksi.fi   |   Develooppi Oy   |   Y-tunnus 1557263-4   |   Tietosuojaseloste   |   Evästekäytäntö
X